Twee nieuwe adviezen gepubliceerd.

  • 26 januari 2018

Op 6 december werden er twee nieuwe adviezen goedgekeurd door de VABN, nl.

- het advies betreffende de behandeling van de Europese subsidies;

- het advies betreffende het rapporteringssjabloon.

Het laatste advies vervangt het advies 2016/4.