Samenstelling

Bij de samenstelling van de VABN werd gekozen om zoveel mogelijk actoren te betrekken die in de praktijk betrokken zijn bij de boekhouding en de financiële rapportering van de Vlaamse ministeries, DAB's en Vlaamse rechtspersonen.

De VABN wordt samengesteld als volgt:

1° een voorzitter, aangeduid door de minister;

2° twee leden van het Departement Financiën en Begroting, respectievelijk de afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties en de afdeling Financiële Diensten en Rapportering;

3° een lid op voordracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR);

4° een lid op voordracht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);

5° drie leden op voordracht van het Strategisch Overleg Financiën (SOFI);

6° een lid op voordracht van het Rekenhof;

7° een lid op voordracht van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR);

8° een lid op voordracht van de Inspectie van Financiën (IF).

Voor elk lid wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

De leden voorgedragen door het INR, het IBR, het Rekenhof en IF zijn niet stemgerechtigd, maar hebben wel een raadgevende stem.

De VABN kan zich op ad hoc basis laten bijstaan door experten indien zij dit noodzakelijk zou achten.

 

Effectieve leden

Stemgerechtigde leden:

1) Mevr. Birgitt Van Nerum, departement Financiën en Begroting, afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties;

2) Dhr. Willy Verschuere, departement Financiën en Begroting, afdeling Financiële Diensten en Rapportering;

3) Dhr. Jan Verhoeye, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;

4) Dhr. Steven Bogaert, Strategisch Overleg Financiën;

5) Mevr. Katleen De Pauw, Strategisch Overleg Financiën;

6) Mevr. Leny De Winter, Strategisch Overleg Financiën.

Niet-stemgerechtigde leden:

1) Dhr. Kris Van Cauter, het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

2) Mevr. Hilde François, het Rekenhof;

3) Dhr. Lieven Acke, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

4) Dhr. Georges Stienlet, de Inspectie van Financiën.

Plaatsvervangers

Stemgerechtigde leden:

1) Dhr. Frederik Delecluyse, departement Financiën en Begroting, afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties;

2) Dhr. Henk Goossens, departement Financiën en Begroting, afdeling Financiële Diensten en Rapportering;

3) Mevr. Sadi Podevijn, de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;

4) Mevr. Mieke Dauw, Strategisch Overleg Financiën;

5) Dhr. Steven Mulier, Strategisch Overleg Financiën;

6) Dhr. Peter Bulckaert, Strategisch Overleg Financiën;

Niet-stemgerechtigde leden:

1) Dhr. Thomas Stragier, het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

2)  Dhr. Lieven Tydgat, het Rekenhof;

3) Dhr. Johan Christiaens, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

4)  Dhr. Marc Verelst, de Inspectie van Financiën.

Voorzitter

Mevr. Birgitt Van Nerum

Secretaris

Mevr. Dominique Dimmock