Overzicht nieuws

  • 29 oktober 2021

De eerstvolgende vergadering VABN = donderdag 9 december 2021

De eerstvolgende vergadering van de VABN is gepland op donderdag 9 december 2021.
  • 27 november 2020

Nog geen vergadering VABN gepland

De eerstvolgende vergadering van de VABN is nog niet bepaald, aangezien de juridische samenstelling nog niet geregeld is.  Van zodra dit in orde is, wordt een nieuwe vergadering gepland. 
  • 10 april 2017

Advies boeken van werkingstoelagen

Het advies omschrijft hoe een werkingstoelage, dit is een subsidie die wordt toegekend tussen entiteiten van de Vlaamse overheidssector, moet worden geboekt.
  • 18 oktober 2016

Advies geherkwalificeerde renteswap

De VABN keurde een advies goed over de boeking van een geherkwalificeerde renteswap. Het advies omschrijft hoe een door het INR geherkwalificeerde renteswap moet worden verwerkt in de ESR-rapportering en de bedrijfseconomische boekhouding.
  • 21 december 2018

Er werden 3 nieuwe adviezen gepubliceerd

Advies 2018/13 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 05/12/2018
  • 10 april 2017

Advies boeken van subsidies in natura

Het advies omschrijft hoe subsidies in natura moeten worden geboekt.
  • 16 maart 2016

Advies geherkwalificeerde PPS-projecten

De VABN keurde haar eerste advies goed over de boeking van geherkwalificeerde PPS-projecten. Het advies voorziet hoe de boeking van een geherkwalificeerd PPS-project dient te gebeuren en dit zowel in de ESR-rapportering als in de bedrijfseconomische boekhouding.
  • 26 januari 2018

Twee nieuwe adviezen gepubliceerd.

Op 6 december werden er twee nieuwe adviezen goedgekeurd door de VABN, nl. - het advies betreffende de behandeling van de Europese subsidies; - het advies betreffende het rapporteringssjabloon.
  • 18 oktober 2016

Advies rapporteringssjabloon Vlaamse overheid

De VABN keurde een advies goed over het nieuwe sjabloon dat het Departement Financiën en Begroting in de toekomst zal hanteren voor de bedrijfseconomische en budgettaire rapportering.
  • 14 januari 2016

Eerste vergadering

Op 14 januari 2016 is de VABN voor de eerste keer samengekomen. De eerste vergadering was voornamelijk een kennismakingsvergadering. Toch werd onmiddellijk beslist dat een advies nodig was voor de boeking van geherkwalificeerde PPS-projecten.