Oprichting van de VABN

  • 18 december 2015

De oprichting van de VABN is een feit. Op 18 december 2015 werd het decreet diverse financiële bepalingen goedgekeurd. In dit decreet wordt voorzien in de oprichting van de VABN. Voluit is de naam "de Vlaamse Adviescommisie voor Boekhoudkundige Normen". De oprichtingsbepalingen werden ingeschreven in het Rekendecreet en kunnen daar dus ook worden teruggevonden vanaf artikel 67/1.