Advies rapporteringssjabloon Vlaamse overheid

  • 18 oktober 2016

De VABN keurde een advies goed over het nieuwe sjabloon dat het Departement Financiën en Begroting in de toekomst zal hanteren voor de bedrijfseconomische en budgettaire rapportering. Een maximale afstemming met de sjablonen voor de ondernemingen, zoals ook gehanteerd door de Nationale Bank van België, wordt nagestreefd. Op die manier worden bijkomende bevragingen en dubbele rapporteringen voor een belangrijk deel van de Vlaamse rechtspersonen beperkt. Het advies geeft een opsomming van de verschillende types informatie die worden opgevraagd.

Het advies kan hier  worden geraadpleegd.