Advies boeken van werkingstoelagen

  • 10 april 2017

Het advies omschrijft hoe een werkingstoelage, dit is een subsidie die wordt toegekend tussen entiteiten van de Vlaamse overheidssector, moet worden geboekt. Het voornaamste principe is dat de werkingstoelage zowel budgettair, ESR-matig als bedrijfseconomisch moet worden geboekt in het jaar waarin de activiteiten van de gesubsidieerde hebben plaatsgevonden.

Het advies kan hier worden geraadpleegd.