Advies boeken van subsidies in natura

  • 10 april 2017

Het advies omschrijft hoe subsidies in natura moeten worden geboekt. Indien de subsidiërende entiteit facturen betaalt voor een derde of goederen of diensten aankoopt ten behoeve van de werking van de gesubsidieerde moet de subsidie zowel budgettair, ESR-matig als bedrijfseconomisch worden geboekt op het moment dat men verwacht dat de levering van het goed of dienst bij de begunstigde zal gebeuren.

Het advies kan hier worden geraadpleegd.