Adviezen

Advies 2017/8 betreffende het rapporteringssjabloon Vlaamse overheid van 6 december 2017

Trefwoorden: jaarrekening; sjabloon NBB; bedrijfseconomisch; budgettair

Dit advies vervangt het advies 2016/3.

pdf bestandAdvies 2017/8 betreffende het rapporteringssjabloon van de Vlaamse overheid (99 kB)

Het sjabloon kan u hier raadplegen.

Advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese subsidies van 6 december 2017

Trefwoorden: Europese subsidies; beheerder EU-middelen; eindbegunstigde EU-middelen; cofinanciering; pro-rata aanrekening; bedrijfseconomisch; VAK; VEK; ESR

pdf bestandAdvies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese subsidies (128 kB)

Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 8 maart 2017

Trefwoorden: subsidies; werkingstoelagen; pro-rata aanrekening; bedrijfseconomisch; VAK; VEK; ESR

pdf bestandAdvies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen (265 kB)

Advies 2017/5 betreffende de verwerking van subsidies in natura van 8 maart 2017

Trefwoorden: subsidies; in natura; derde-betaler; bedrijfseconomisch; VAK; VEK; ESR

pdf bestandAdvies 2017/5 betreffende de verwerking van subsidies in natura (272 kB)

Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14 december 2016

Trefwoorden: voorschotfactuur; vooruitbetaling; bedrijfseconomisch; budgettair; ESR

pdf bestandAdvies 2016/4 betreffende de verwerking van voorschotfacturen (250 kB)

Advies 2016/3 betreffende het rapporteringssjabloon Vlaamse overheid van 14 september 2016

Dit advies werd vervangen door het advies 2017/8.

 

Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14 september 2016

Trefwoorden: renteswaps; ander financieel product; geherkwalificeerd; ESR; bedrijfseconomisch

pdf bestandAdvies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap (72 kB)

Advies 2016/1 betreffende het boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten van 16 maart 2016

Trefwoorden: publiek-privaat samenwerkingsproject; PPS; geherkwalificeerd; ESR; bedrijfseconomisch;  leasing; bruto-investering; aflossingstabel; beschikbaarheidsvergoeding

pdf bestandAdvies 2016/1 Boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten (418 kB)

Het sjabloon kan u hier raadplegen.