2018

Vergadering 12/09/2018

Volgende punten werden behandeld:

  • Eerste bespreking van het ontwerpadvies herwerkte beginbalans gebouwen en gronden en bijhorende waardebepaling, onder voorbehoud van juridisch nazicht (opmaak en toelichting door PWC).  PWC gaat het advies aanpassen aan gemaakte opmerkingen en nadien wordt dit goedgekeurd via de schriftelijke procedure.
  • Derde bespreking van het ontwerpadvies over kapitaaloverdrachten.  Er werd nog een terugkoppeling gevraagd omtrent de ESR-matige behandeling van boetes op opleveringen (van investeringen).  Als we dit antwoord ontvange,n kan het advies op de vergadering van 5 december 2018 goedgekeurd worden.
  • Er wordt voorzien om een inwerkingstredingbepaling te voorzien in de adviezen.  Voor het advies inkomensoverdrachten dient deze bepaling nog opgenomen te worden.  Dit advies treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
Vergadering 18/04/2018

Volgende punten werden behandeld:

  • Tweede bespreking van het ontwerpadvies over kapitaaloverdrachten.  De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt en op de volgende vergadering zal een aangepast ontwerpadvies worden voorgelegd.  De definitie van opschortende voorwaarde dient verduidelijkt te worden.
  • Eerste bespreking van het ontwerpadvies over inkomensoverdrachten.  Het advies wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen en zal dan voor schriftelijke goedkeuring worden rondgestuurd.  Dit advies wordt via schriftelijke procedure goedgekeurd (27 april 2018).
Vergadering 07/03/2018

Volgende punten werden behandeld:

  • Goedkeuring van het ontwerpadvies boekhoudkundige verwerking werken van burgerlijke bouwkunde
  • Eerste bespreking van het ontwerpadvies over kapitaaloverdrachten